Skip to main content

Søvn/energi

 

Gårdsproduksjon av melk fra kuer som oppholder seg på strålebelastet områdemelkeproduksjon

Denne bestrålingen fra bakken gjør at melkeproduksjonen lett kan få for høy bakterieflora (mastik), som igjen kan avgi høyt celletall på melk.