Skip to main content

Søvn/energi

 

Artikkelen nedenfor gir utfyllende informasjon om stråling og hvordan det påvirker deg og din søvn. Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon eller svar på eventuelle spørsmål.

Si meg hvor du sover og jeg skal si deg hva du lider av 

Kan strålefelt forårsake kreft, multiple sklerose, epilepsi, astma? 

Foredrag på en medisinsk kongress i Baden-Baden- Tyskland i 1979

Gerfried Heide 2Ja det kan se slik ut, når man hører på en erfaren indremedisiner, dr. med. Gerfried Heide, som på legekongressen i Baden Baden i november 1979 holdt et interessant foredrag om de «geopatnogene» soners innvirkning på helsen. Dr. Heide er solid skolemedisinsk utdannet med spesialfelt: gynekologi og kirurgi, samt indremedisin og pediatri. Han har også spesialutdannelse i sportsmedisin og har praktisert som idrettslege. Men han var ikke fornøyd med sine resultater, derfor begynte han i 1980 å interessere seg for biologisk medisin, særlig de mange strålingsfeltene som omgir oss. Hans område er radiasthesi og geopathi, og han har oppnådd så gode resultater med sine pasienter, at han fortsatt bruker disse terapiene sammen med sin vanlige skolemedisinske terapiform. Likevel legger han i dag større vekt på den biologiske delen når det gjelder helbredelse av pasientene. Og han forstår ikke at ikke alle leger setter seg mer inn i disse, særlig når man hele tiden stanger hodet mot veggen når det gjelder sykdommer som kreft, multiple sklerose, epilepsi og astma. Disse sykdommene har dr. Heide gode resultater med, blant annet. Og strålefeltene som omgir oss, er av helt avgjørende betydning for vår helse. 

Les hele artikkelen HER.