Skip to main content

Søvn/energi

 

Viktig informasjon til alle bønder for å oppnå god og sikker melkeproduksjon:

Stråling fra vannårer og andre kilder er av så kraftig kost at disse strålene kan bremse mye av produksjonen.

Stråling gir

Høy bakterieflora som igjen medfører spenebetennelse (mastik). Dette gir igjen for høyt celletall på melken og reduserer produksjon.

Ved å skjerme for stråling reduseres melkefeber («laktose»), som ødelegger for en god kvalitet på melk.

Resultat

En mye bedre trivsel i fjøset, dyr og hester blir vesentlig roligere viser en lang erfaring.

Hvordan se skader av stråling?

Se på bjerka, som er kraftig bøyd nederst – her står treet på vannårestråling og er feil grodd grunnet stråling.

Egen bolig

Stråling medfører urolig søvn, uro i bolig, og kan medføre mye sykdom på mennesker og dyr.

Ved skjerming av stråling

Varmen øker i bolig, renere luft, veldig rolig sengeplass.